Positief benaderen

Positief benaderen

Als we prettig bejegend worden, zullen we zelf ook sneller aardig zijn tegen anderen. Kennelijk geven mensen de manier waarop ze behandeld worden door aan anderen. Het belangrijkste element bij het creëren van een harmonieus werkklimaat.

Dus: hoe we behandeld worden is bepalend voor hoe we zelf met anderen omgaan. Een organisatie kan dit gegeven benutten door een creatieve en interessante werkomgeving te creëren. De werkomgeving geeft vorm aan de houding en het gedrag van de mensen, en dus is investeren hierin een toegevoegde waarde voor de organisatie.

Zorg dat je medewerkers enthousiast worden en stimuleer hen op zoveel mogelijk manieren. Hoe? Heb oog voor persoonlijke interesses en drijfveren. Wat motiveert iemand? Waar word hij/zij blij en enthousiast van? Waarin wil iemand zich graag ontwikkelen? Wat zijn zijn/haar ambities? En niet onbelangrijk: faciliteer daarin.

Uiteraard mogen (en moeten) we kritisch zijn; ook dat brengt een organisatie uiteindelijk alleen maar verder. Belangrijk uitgangspunt is wel om in de basis altijd aandacht te hebben voor dat wat wél werkt. Wanneer je medewerkers op een positieve manier benadert, zullen zij steeds meer deel gaan uitmaken van een dergelijke cultuur, en dit zelf weer doorgeven aan hun collega’s.

Scroll down...