Geen traditionele HR-afdeling voor interim professional

Geen traditionele HR-afdeling voor interim professional

Voor de traditionele HR-afdeling is het steeds moeilijker om te voldoen aan de behoeften van het toenemende aantal flexwerkers binnen een organisatie. De wensen en behoeften van interimmers zijn wel degelijk anders dan die van vast personeel. Dat stelt Carlo Hulsman, oprichter van The Value Company.

Traditioneel gezien zijn HR-afdelingen ingericht op de inzet van vast personeel. Het aandeel interim professionals in organisaties neemt de laatste jaren steeds verder toe. Hulsman verwacht dat het aandeel interimmers in organisaties de komende jaren nog verder zal groeien, tot meer dan 30%. Een dergelijk grote flexschil van professionals vindt onvoldoende aansluiting bij traditionele arbeidsverhoudingen en een algemeen personeelsbeleid. Zij zullen op een andere manier benaderd moeten worden om zich (tijdelijk) aan een organisatie te kunnen binden.

Volgens Hulsman zijn er andere middelen en beleid nodig om interimmers te kunnen laten groeien en (tijdelijk) binden aan de organisatie. De traditionele HR-afdeling is daar nog niet op ingespeeld. De inzet van interim professionals vraagt meer en een andere vorm van flexibiliteit. Een interimmer dient benaderd te worden als samenwerkingspartner. Vergeleken met vast personeel vergt dat niet alleen een aanpassing in de inwerkprocedure, maar begint dit al bij het aannamebeleid. Een interimmer dient vanuit de organisatie gefaciliteerd te worden in wat hij/zij nodig heeft om zichzelf te kunnen ontwikkelen en uitdagen. Er dient ruimte voor ondernemerschap te worden gecreëerd.

Scroll down...