INTERIM FINANCE PROFESSIONAL

Voor al je vragen op het gebied van Finance & Control heeft The Value Company een passend antwoord. De Interim Finance Professionals van The Value Company kiezen een aanpak die effectief is en die past bij jouw organisatie. Ze zijn in staat blijvende oplossingen aan te dragen doordat zij zowel de benodigde kennis als het vermogen deze kennis toe te passen bezitten en desgewenst kunnen borgen binnen de organisatie. 

Planning & Control

De controllers van The Value Company zijn inzetbaar voor financial, business en project control. De nadruk bij onze controllers ligt op E-controlling; dat wil zeggen: een controller die niet alleen goed is in het financiële gedeelte, maar ook snapt wat de software moet doen en deze kan verbeteren indien nodig. Waar mogelijk maken zij gebruik van de applicaties van Business Intelligence (BI) en/of van tools voor Enterprise Performance Management (EPM), om het P&C-proces te optimaliseren.

De interim finance professionals van The Value Company staan in nauw contact met elkaar, waardoor zij leren van elkaar en bovendien bijdragen aan elkaars kennis van de veranderende wet- en regelgevingen.

Financiële & inkoopadministratie

Onze consultants en inkoopmedewerkers, maar ook onze medewerkers debiteuren en crediteuren gaan voorbij hun eigen werkgebied en zijn daardoor in staat blijvende oplossingen aan te dragen.

Vacatures bekijken

Klaar om een nieuwe stap in je carrière te zetten?

Opdrachtgevers

Is jouw organisatie op zoek naar een proactieve recruitment partner? 

EEN TEKORT AAN DE JUISTE MENSEN? KOM EEN KEER KLETSEN. 

INTERIM CREDIT MANAGMENT

“Optimalisering van jouw Credit Management behoeft geen kostenpost te zijn, maar kan daadwerkelijk bijdragen aan de winst.”

Vanuit de value based management achtergrond vormt Credit Management een belangrijke pijler voor het optimaliseren van de geldstromen van een organisatie. The Value Company zet Credit Management bij jouw organisatie in als instrument om verbeterpunten aan te dragen in de Prospect to Cash (P2C) cyclus.

De interim credit management professionals van The Value Company richten zich op het debiteurenbeheer van jouw organisatie. De credit manager maakt beleid; een credit policy om de cashflow te optimaliseren en verantwoord om te gaan met kredietrisico´s. Hiermee worden risico’s op wanbetaling waar mogelijk gereduceerd. Daarnaast signaleren de credit management professionals van The Value Company mogelijke kwaliteitsverbeteringen binnen de organisatie en handelen zij daarnaar.

INTERIM SUPPLY CHAIN MANAGMENT

De Supply Chain Management (SCM) professionals van The Value Company zetten hun kennis en ervaring graag in om de toeleveringsketens in jouw organisatie te optimaliseren. Zij zoeken naar manieren om het proces te verbeteren, en ondersteunen daarnaast in het doorvoeren van veranderingen in het proces.

De Interim Supply Chain Managers van The Value Company zijn onder andere inzetbaar voor voorraadoptimalisatie, maar ook voor betere vraagsturing en –planning en een verbeterde Sales & Operations Planning. Het verkorten van door- en omlooptijden behoort ook tot onze specialisaties. Ook wanneer jouw organisatie groeit en je meerdere markten tegelijkertijd goed wilt blijven bedienen, ben je bij The Value Company aan het juiste adres.

Onze Supply Chain professionals hebben de juiste kennis van de benodigde Enterprise Resource Planning (ERP) software in huis, maken heldere analyses en optimaliseren het proces waar mogelijk.

INTERIM SALES/MARKETING PROFESSIONAL

Heb je een marketing- en/of salesvraagstuk, dan heeft The Value Company een passend antwoord. Van communicatieadviseurs tot SEO-specialisten en sales managers; allemaal zijn zij in staat om relevante adviezen voor verbetering van de bestaande strategieën aan te dragen en het hele traject uit handen te nemen. Tijdelijk behoefte aan invulling van een functie? Onze professionals zijn ook op uitvoerend niveau inzetbaar.

Sales manager

De interim sales managers van The Value Company richten zich op het opstellen van een verkoopstrategie in lijn met relevante marktanalyses, het aansturen van een verkoopteam en/of het stroomlijnen van de processen. Niet alleen binnen het salesteam, maar ook in samenwerkingen met andere afdelingen zoals marketing, om de verkoop te stroomlijnen en het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Marketing/communicatie professional

Onze marketing/communicatie professionals zijn in staat om een herpositionering van jouw merkstrategie neer te zetten, maar ook om tijdelijke versterking te bieden op piekmomenten op jouw marketing/communicatie afdeling. Wil je een uitgebreide analyse en daaruit volgend advies hoe de online kanalen en de performance daarvan geoptimaliseerd kunnen worden? Hoe bereik je op het juiste moment, de juiste doelgroep, via het juiste kanaal en met de juiste boodschap? De marketing/communicatie professionals van The Value Company denken graag met je mee.

INTERIM QUALITY MANAGMENT

De interim Quality managers van The Value Company streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van jouw product, dienst, proces of organisatie. Onze Quality managers hebben tot doel jouw klant een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren. De Quality manager overstijgt en verbindt daarmee de diverse afdelingen binnen de organisatie en de klant wordt in elk vraagstuk en proces centraal gesteld.

De Quality managers, ook wel QA/QC officers van The Value Company maken heldere en grondige analyses van de processen en producten, signaleren mogelijkheden tot verbetering en handelen daarnaar. Zij stellen kwaliteitsbeleid op en bewaken deze. Door hun kennis en ervaring in verandermanagement, zijn zij in staat om veranderingen in de organisatie te implementeren en daarbij de mensen binnen de organisatie mee te krijgen, zodat de kwaliteitsverbeteringen blijvend zijn.

INTERIM HUMAN RESOURCE MANAGMENT (HR)

Ben je voor jouw organisatie op zoek naar een Interim HR manager?

Dan ben je bij The Value Company aan het juiste adres. Onze interim HR professionals zijn in staat heldere analyses te maken van de huidige situatie binnen jouw organisatie en op basis daarvan verbeteringen aan te dragen voor het personeelsbeleid. Of om het personeelsbeleid opnieuw neer te zetten. Zij waken bovendien over de juiste uitvoering van het beleid maar is bovenal een schakel tussen de medewerkers en het management van de organisatie.

 

Ook voor werving en recruitment, of voor ontslag en outplacement kun je bij The Value Company terecht. Onze interim HR manager adviseert en neemt, indien gewenst, het volledige traject uit handen.

Daarnaast kan The Value Company jouw organisatie ondersteunen in de optimalisatie van instroom-, retentie- en uitstroomprocessen, kunnen de functieclassificaties worden uitgewerkt of helpen we je met de keuze en implementatie voor nieuwe HR-software.

OVERIGE DIENSTEN

Ook voor alle overige diensten die het primair proces ondersteunen, ben je bij The Value Company aan het juiste adres. Het gaat dan om functies die niet standaard zijn, maar die binnen jouw organisatie zijn ontstaan door interne behoeftes.

Zo plaatsten we onlangs een Production & Subcontracting Officer, een Sourcingsmanager, een Quality Engineer, een Technisch Accountmanager en een Juridisch Secretaresse arbeidsrecht.

The Value Company is verbinder en sourcingspartner. Voor elk vraagstuk op het gebied van detachering, interim management en werving & selectie, bieden wij een oplossing op maat.

Geen traditionele HR-afdeling voor interim professional

Voor de traditionele HR-afdeling is het steeds moeilijker om te voldoen aan de behoeften van het toenemende aantal flexwerkers binnen een organisatie. De wensen en behoeften van interimmers zijn wel degelijk anders dan die van vast personeel. Dat stelt Carlo Hulsman, oprichter van The Value Company.

Traditioneel gezien zijn HR-afdelingen ingericht op de inzet van vast personeel. Het aandeel interim professionals in organisaties neemt de laatste jaren steeds verder toe. Hulsman verwacht dat het aandeel interimmers in organisaties de komende jaren nog verder zal groeien, tot meer dan 30%. Een dergelijk grote flexschil van professionals vindt onvoldoende aansluiting bij traditionele arbeidsverhoudingen en een algemeen personeelsbeleid. Zij zullen op een andere manier benaderd moeten worden om zich (tijdelijk) aan een organisatie te kunnen binden.

Volgens Hulsman zijn er andere middelen en beleid nodig om interimmers te kunnen laten groeien en (tijdelijk) binden aan de organisatie. De traditionele HR-afdeling is daar nog niet op ingespeeld. De inzet van interim professionals vraagt meer en een andere vorm van flexibiliteit. Een interimmer dient benaderd te worden als samenwerkingspartner. Vergeleken met vast personeel vergt dat niet alleen een aanpassing in de inwerkprocedure, maar begint dit al bij het aannamebeleid. Een interimmer dient vanuit de organisatie gefaciliteerd te worden in wat hij/zij nodig heeft om zichzelf te kunnen ontwikkelen en uitdagen. Er dient ruimte voor ondernemerschap te worden gecreëerd.

Scroll down...